Dystrybucja prądu

ERB 32
Rozdzielnica elektryczna ERB 32
Rozdzielnica elektryczna
z naświetlaczem LED opracowana dla firm wynajmujących
sprzęt budowlany.
ERB 63
Rozdzielnica elektryczna ERB 63
Rozdzielnica elektryczna
z naświetlaczem LED opracowana dla firm wynajmujących
sprzęt budowlany.
ERB 2x32
Rozdzielnica ERBS 2x32A4x16NT+MO+KF
Rozdzielnica elektryczna
z naświetlaczem LED, sonda, kontrolka faz, automat zmierzchowy, wyłącznik nadprądowy.
ERB 4x32
Rozdzielnica ERB
4x32A6x16NT
Rozdzielnica elektryczna
z dodatkowym odpływem do zasilania dźwigu budowlanego + rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy.